Java

Visual C++ 2010 Tutorial 1 – Hello World

pm me with questions or requests. source

C++ Ölüyor mu? Öğrenmek Hata mı?

C++ dilinin artık kullanımı ve geleceği olmadığı doğru mu? Bazı programcılar C++'ın artık ölen bir dil olduğunu söylüyor çünkü kullanım alanları gittikçe ... source

Stay on op - Ge the daily news in your inbox